Kosten

Wat kost een advocaat? Inkomen en vermogen 2017

Hulp door een advocaat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Om dit te garanderen kan iedereen met een laag inkomen een beroep doen op financiele hulp voor de kosten van rechtsbijstand.
De behandelend advocaat vraagt daarom namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit noemen we een ‘toevoeging’. Deze aanvraag moet vooraf worden ingediend. Of de aanvraag wordt toegekend hangt met name af van uw inkomen, of eventueel vermogen. Hieronder kunt u zelf beoordelen of u daarvoor in aanmerking komt.

De Raad voor Rechtsbijstand hanteert de volgende inkomensgrenzen (peiljaar - 2), dat betekent dat er in 2017 een inschatting wordt gemaakt op basis van uw inkomen in 2015.

Niet voor alle zaken hoeft een eigen bijdrage te worden bepaald, en u kunt 53 euro korting ontvangen via het juridisch loket. Voor minima kan verder in veel een beroep worden gedaan op de gemeente voor eigen bijdragen.

Reguliere zaken

Alleenstaand

 

 

 

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

 Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 18.700

€ 196

t/m € 26.000

€ 18.701 - € 19.400

€ 360

€ 26.001 - € 27.000

€ 19.401 - € 20.400

€ 514

€ 27.001 - € 28.300

€ 20.401 - € 22.300

€ 669

€ 28.301 - € 31.500

€ 22.301 - € 26.400

€ 823

€ 31.501 - € 37.300

Boven de € 26.400

 

Geen pro deo rechtsbijstand

 

Boven de € 37.300

 

Personen-en familierecht

 

Alleenstaand


Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

 

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 18.700

€ 340

t/m € 26.000

 € 18.701 - € 19.400

€ 412

€ 26.001 - € 27.000

 € 19.401 - € 20.400

€ 566

€ 27.001 - € 28.300

€ 20.401 - € 22.300

€ 720

€ 28.301 - € 31.500

€ 22.301 - € 26.400

€ 849

€ 31.501 - € 37.300

Boven de € 26.400

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

Boven de € 37.300

 

Korting op de eigenbijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

 

 

 

Alleenstaand

 

 

 

 

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

 

 

 

 

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2015

 

t/m € 18.700

 

€ 18.701 t/m
€ 26.400

 

Boven de € 26.400

 

t/m € 26.000

 

€ 26.001 t/m
€ 37.300

 

Boven de € 37.300

 

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

 

€ 53

 

€ 53

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

€ 53

 

€ 53

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

 

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

 

 

 

Alleenstaand

 

 

 

 

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

 

 

 

 

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2015

 

t/m € 18.700

 

€ 18.701 t/m
€ 26.400

 

Boven de € 26.400

 

t/m € 26.000

 

€ 26.001 t/m
€ 37.300

 

Boven de € 37.300

 

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

 

€ 53

 

€ 105*

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

€ 53

 

€ 105*

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

 

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.


Verder: er wordt ook gekeken naar 'de opbrengst'. Na afloop van de verleende rechtsbijstand kijkt de Raad voor Rechtsbijstand wat de opbrengst van uw zaak is geweest. Dat noemen we het 'financiële resultaat'. De grens ligt op 50% van het voor u geldende heffingsvrije vermogen. Is de opbrengst meer, dan wordt de toevoeging ingetrokken.

U kunt de raad verzoeken om het peiljaar te verleggen als het fiscale inkomen en vermogen in het jaar van de aanvraag flink is gedaald.
 

Ten slotte: de Raad beoordeelt uw zaak inhoudelijk. Als u een (eenvoudige) procedure zelf zou kunnen doen, dan wordt er geen vergoeding verstrekt. In bovenstaand overzicht zijn de extra kosten die bij sommige procedures worden gemaakt - zoals bijvoorbeeld griffierecht voor de rechtbank, of kosten van een deurwaarder of getuigen - niet inbegrepen.  

Heeft u een juridisch probleem en wilt u bijstand door een advocaat? Gebruik dan het contactformulierop deze site.


Vermogensnormen

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2015 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

 

 

 

Vrijgesteld per persoon

 

2015 (het peiljaar)

 

€ 21.330

 

Bij 65+ geldt nog een extra heffingvrij vermogen van maximaal € 28.236.