Wat kost een advocaat? Inkomen en vermogen 2021


- Laag inkomen? Dan in veel gevallen geen kosten eigen bijdrage bij door ons ingediend bezwaar of beroep. Neem gerust contact op -


Hulp door een advocaat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Om dit te garanderen kan iedereen met een laag inkomen een beroep doen op financiele hulp voor de kosten van rechtsbijstand.

De behandelend advocaat vraagt daarom namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit noemen we een ‘toevoeging’. Deze aanvraag moet vooraf worden ingediend. Of de aanvraag wordt toegekend hangt met name af van uw inkomen, of eventueel vermogen. Hieronder kunt u zelf beoordelen of u daarvoor in aanmerking komt.

De Raad voor Rechtsbijstand hanteert de volgende inkomensgrenzen

Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2021.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2021 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2019 (het peiljaar).

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand


Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 20.300

€ 208

t/m € 28.200

€ 20.301 - € 21.000

€ 383

€ 28.201 - € 29.200

€ 21.001 - € 22.200

€ 547

€ 29.201 - € 30.600

€ 22.201 - € 24.100

€ 712

€ 30.601 - € 34.200

€ 24.101 - € 28.600

€ 875

€ 34.201 - € 40.400

Boven de € 28.600

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 40.400

Alleenstaand


Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 20.300

€ 362

t/m € 28.200

€ 20.301 - € 21.000

€ 438

€ 28.201 - € 29.200

€ 21.001 - € 22.200

€ 602

€ 29.201 - € 30.600

€ 22.201 - € 24.100

€ 766

€ 30.601 - € 34.200

€ 24.101 - € 28.600

€ 904

€ 34.201 - € 40.400

Boven de € 28.600

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 40.400

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 56 op deze eigen bijdrage.

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:


AlleenstaandGehuwd, samenwonend of éénouder-gezinFiscaal jaarinkomen in peiljaar 2019

t/m € 20.300

€ 20.301 t/m
€ 28.600

Boven de

€ 28.600

t/m € 28.200

€ 28.201 t/m
€ 40.400

Boven de

€ 40.400

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

€ 56

€ 56

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 56

€ 56

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging


Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:


AlleenstaandGehuwd, samenwonend of éénouder-gezinFiscaal jaarinkomen in peiljaar 2019

t/m € 20.300

€ 20.301 t/m
€ 28.600

Boven de

€ 28.600

t/m € 28.200

€ 28.201 t/m
€ 40.400

Boven de

€ 40.400

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

€ 56

€ 112*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 56

€ 112*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

* Wanneer u eerder al € 56 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 56 verschuldigd.

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2021 zijn:

Alleenstaand


Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 21.000

€ 82

t/m € 29.200

€ 21.001 - € 28.600

€ 137

€ 29.201 - € 40.400

Boven de € 28.600

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 40.400

Alleenstaand


Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

t/m € 21.000

€ 115

t/m € 29.200

€ 21.001 - € 28.600

€ 151

€ 29.201 - € 40.400

Boven de € 28.600

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 40.400

- Rechtsbijstand en mediation
Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2019 (het peiljaar) hoger is dan het op 2019 van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen.


Vrijgesteld per persoon

2019 (het peiljaar)

€ 30.360

- Vermogensgrens i.v.m. resultaatbeoordeling
In 2021 geldt:


Vrijgesteld per persoon

Vrijgesteld voor resultaatbeoordeling

2021

€ 31.340 (onder voorbehoud)*

€ 15.670 (tot de helft van het links genoemde bedrag)

*De vermogensgrens is met ingang van belastingjaar 2021 voor de resultaatbeoordeling niet langer gekoppeld aan het heffingsvrije vermogen dat de Belastingdienst hanteert.