Is uw aanvraag voor een WIA-uitkering afgewezen, of is uw WIA uitkering gestopt?

Als u duurzame of chronische klachten heeft dan heeft u mogelijk recht op een zogenaamde IVA-uitkering in plaats van en WIA/WGA-uitkering. Dat is een uitkering tot uw 65-e waarbij u niet meer opgeroepen wordt voor herkeuringen en ook geen sollicitatieplicht meer heeft tot aan uw pensioen. Dat is al het geval bij een medisch stabiele situatie of bij een geringe kans op herstel of bij een verslechterende situatie.

Is de afgelopen 5 jaar uw aanvraag WIA uitkering afgewezen of die WIA die u had gestopt? En heeft u toch nog steeds klachten? Dan kunt u mogelijk alsnog een WIA krijgen binnen 5 jaar. Vraag dan advies aan een gespecialiseerde pro deo advocaat die u helpt dat voor u aan te vragen.

Door het maken van bezwaar moet het UWV de beslissing volledig heroverwegen. Van belang is altijd professioneel en uitgebreid bezwaar te maken tegen alle medische (verzekeringsgeneeskundige) aspecten en alle arbeidsdeskundige aspecten. Bent u wel voldoende lichamelijk onderzocht? Zijn er wel voldoende beperkingen bij u aangenomen? Worden al uw medische problemen voldoende meegenomen? Is er voldoende naar uw eigen verhaal geluisterd? Is er voldoende medische informatie opgevraagd? Zijn de functies die zijn geselecteerd wel geschikt? Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is het de vraag of u wel ingedeeld kan worden om 8 uur per dag te werken en niet bijvoorbeeld 2 uur of 4 uur maximaal. Dat heet een urenbeperking. Daar kunt u zich ook tegen verweren.

Is uw Ziektewet uitkering gestopt? Na herkeuring? Of na de eerstejaars Ziektewet-keuring? Bent u nog niet beter? Of is uw aanvraag voor een Ziektewet uitkering afgewezen? Niet eens met het UWV over uw Ziektewet-uitkering?

In procedures over WIA en Ziektewet en IVA kunt u zich laten bijstaan door een pro deo advocaat in een bezwaarprocedure, een beroepszaak bij de rechtbank of een eventueel hoger beroep bij de hogere rechter de CRvB (Centrale Raad van Beroep).

Uiterlijk binnen 6 weken na de datum van de beslissing over uw WIA uitkeirng, moet het bezwaar of beroep ingediend worden.

Let op, bij een Ziektewet-uitkering moet uiterlijk binnen 14 dagen na de beslissing bezwaar gemaakt worden als het gaat om de vraag of u ziek bent of niet. De datum van die beslissing is meestal de dag dat u bij de verzekeringsarts was en voor de ZW goedgekeurd werd. De verzekeringsarts zegt dat u weer goedgekeurd bent of niet meer ziek bent en geeft u een (vaak deels handgeschreven) papier/brief mee. Dat lijkt niet op een officiële beslissing. Daarop staat echter heel klein linksboven dat u in bezwaar kunt binnen 14 dagen. De advocaat kan vast snel en heel kort ‘voorlopig’ bezwaar maken binnen die termijn van 14 dagen en de termijn zo redden en het bezwaar later aanvullen. Neem dan direct contact op.

Doordat u een beroep kunt doen op gefinancierde rechtsbijstand bent u verzekerd van betaalbare juridische hulp bij uw procedure tegen het UWV.

Klik hier voor het Contactformulier als u in contact wilt komen met een gespecialiseerde pro deo advocaat voor WIA, Ziektewet of IVA bezwaarzaken tegen het UWV.

.