Advocaat voor WMO zaken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente ten aanzien van uw Wmo-aanvraag, dan is het mogelijk tegen deze beslissing in bezwaar te komen. U kunt vaak tegen zeer geringe kosten of zelfs kosteloos hulp krijgen van een advocaat.

De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is er voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ouderdom, chronische ziekte, handicap of psychische problemen. De wmo voorziet onder meer in de volgende kosten:

  • woonvoorzieningen
  • vervoersvoorzieningen
  • rolstoelen
  • huishoudelijke hulp


Gemeenten zijn verplicht hun inwoners te compenseren voor deze beperkingen. Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo.

De gemeente kan u vragen mee te werken aan een onderzoek om te beoordelen welke voorziening in uw geval nodig is. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een eigen deskundige van de gemeente of bijvoorbeeld via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De hoogte van de eigen bijdrage voor een wmo-voorziening is afhankelijk van uw verzamelinkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Naar uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de eigen bijdragen; per gemeente kan dit dus verschillend zijn.
Hebt u een indicatie voor Wmo-hulp? Dan rekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) met de regels van uw gemeente uit hoeveel u moet betalen. Het CAK stelt de maximale eigen bijdrage Wmo per periode vast en int deze bijdrage. Het CAK draagt het geïnde geld af aan de gemeenten. Uw eigen bijdrage Wmo plus AWBZ per periode kan niet meer zijn dan het maximum dat het CAK heeft vastgesteld.


Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Wordt een aanvraag afgewezen en denkt u dat de gemeente een fout maakt? Is de eigen bijdrage te hoog vastgesteld en heeft u juridische hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier op deze site.