PGB terugbetalen

Juridische hulp bij terugvordering en herziening PGB

U ontvangt een persoonsgebonden budget via een AWBZ-besluit of via uw gemeente (WMO). In sommige gevallen echter wordt besloten dat u toch - terugwerkend - geen recht had op de eerder toegekende PGB-betalingen. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een mogelijk onvoldoende verantwoording, stopzetting van het PGB of om andere redenen. U moet dan plotseling het toegekende budget terugbetalen. Het kan zijn dat u voorafgaand aan de terugvorderingsbeschikking een herzieningsbesluit ontvangt. Ook is verrekening mogelijk in plaats van terugvordering.

Een en ander kan grote financiele gevolgen voor u hebben. In bijna alle gevallen is het daarom verstandig om tijdig te reageren op het besluit waaruit volgt dat u uw persoonsgebonden budget moet terugbetalen.

U kunt binnen zes weken na bekendmaking van de terugvordering in bezwaar komen tegen een dergelijk besluit. Hierop zijn de regels en termijnen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het kan verstandig zijn om hierbij gebruik te maken van de juridische expertise van een advocaat of jurist die goed op de hoogte is van alle geldende wet - en regelgeving. In veel gevallen is het mogelijk om kosteloze juridische bijstand te verkrijgen, zodat u er niet alleen voorstaat. Dit kan u - met name op de langere termijn - veel kosten en problemen helpen voorkomen.

Heeft u een terugvorderingsbesluit PGB ontvangen? Neem dan contact op met een jurist of advocaat via het contactformulier van deze website. Een ter zaken kundig expert kan u voorlichten over de juridische aspecten van de aan u gezonden terugvordering, en u mogelijk bijstaan in een bezwaar - of beroepsprocedure.

Neem contact op via het contactformulier. Kijk ook op advocaat-svb.nl .