Sociale Recherche

Onderzoek sociale recherche? Raadpleeg een advocaat!

Als u een uitkering ontvangt kunt u te maken krijgen met onderzoek van de Sociale Recherche. Dergelijke onderzoeken vinden plaats indien er een vermoeden bestaat dat u ten onrechte een uitkering ontvangt.

Een onderzoek van sociaal rechercheurs kan als zeer indringend worden ervaren. Vaak is er sprake van een langdurig onderzoek voordat de ontvanger van een uitkering wordt geconfronteerd met de bevindingen van het onderzoek en de daarop volgende ondervraging. Behalve voor het recht op uitkering kunnen strafrechtelijke stappen worden ondernomen. De verdenking kan resulteren in stopzetten van de uitkering, terugvordering en verhaal, maar kan ook directe gevolgen hebben voor bijvoorbeeld lopende schuldsanering. Vaak zijn meerdere gezamenlijke procedures het gevolg.

Heeft u te maken met onderzoek van de sociale recherche? Neem dan contact op met een (pro deo) advocaat voor advies en bijstand. Via ons contacformulier kunt u uw probleem aangeven.