Over deze website

www.pro-deo.com is initiatief van samenwerkende pro deo advocaten. Op deze website treedt u in contact met pro deo advocaten voor diverse rechtsgebieden .

De aangesloten advocaten kunnen u daarom bijstaan in procedures of met advies. Om de juiste advocaat te vinden kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. Uw bericht wordt verzonden aan een advocaat die u - pro deo - in rechte kan bijstaan.

Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen aanvaarden de beheerder/eigenaar en/of de betreffende advocaten daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden de beheerder/eigenaar en of advocaten geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Ook verstrekte adviezen of informatie door de eigenaar/beheerder en/of aangesloten advocaten, via e-mail van deze site dan wel op andere wijze,  zijn geheel vrijblijvend. De beheerder/eigenaar van deze site en/of de aangesloten advocaten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van gegeven advies of inlichtingen, noch voor mogelijke schade als gevolg daarvan. Een opdracht aan een advocaat geldt pas als aanvaard indien een aan u toegezonden opdrachtbevestiging door u voor akkoord is getekend en door de betreffende advocaat retour is ontvangen. De algemene voorwaarden van de betreffende advocaat zijn steeds van toepassing.

Alle teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van de beheerder/eigenaar van deze site.


Privacy statement

www.pro-deo.com is een website van samenwerkende pro deo advocaten. Pro-deo.com hecht grote waarde aan uw privacy. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden

Algemene bepalingen

www.pro-deo.com is een website van samenwerkende advocaten die werken op basis van een inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand en die daarom pro deo kunnen adviseren en procederen. De houder en eigenaar van deze site is deKaste Legal (advocatuur) BV, statutair gevestigd te Amersfoort.. Contactgegevens: deKaste Legal (advocatuur) B.V., Smallepad 32, 3811 MG, Amersfoort. KvK 32132807

Pro-deo.com hecht grote waarde aan de privacy van bezoekers van de Website (hierna te noemen: “Gebruikers”). Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd. Door u verstrekte gegevens worden uitsluitend door advocaten en hun (juridisch) medewerkers van bekeken en verwerkt. Op gebruik van gegevens zijn de gedragsregels voor de advocatuur van toepassing. Hieruit volgt onder meer de geheimhoudingsplicht van de betreffende advocaat en medewerkers.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt teneinde u inhoudelijk juridisch advies te kunnen verstrekken, of te kunnen bijstaan in een juridische procedure. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Als u gebruik maakt van de diensten van www.pro-deo.com wordt aan u gevraagd om (beperkte) persoonlijke informatie af te staan.

De persoonsgegevens die worden verstrekt, zijn: naam, voornamen, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en de aard van het juridisch geschil. Als er sprake is van een strafrechtelijke procedure kunnen – beknopt - strafrechtelijke gegevens worden verstrekt en vastgelegd. Dit is noodzakelijk voor het (nader) kunnen verlenen van rechtsbijstand of het verstrekken van advies door een advocaat. Indien na een vraag of contactverzoek daadwerkelijk rechtsbijstand wordt verleend door een van de aangesloten advocaten zijn de (privacy)voorwaarden van de respectievelijke advocaten van toepassing en kan om aanvullende informatie worden verzocht door de betreffende advocaat die noodzakelijk is voor zijn of haar dienstverlening.

Via de Website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics-dienst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt niet meegegeven. Het gebruik van Google Analytics dient slechts voor het monitoren van het bezoek aan de website (bijvoorbeeld tijdstippen, duur van het bezoek en of gebruik wordt gemaakt van een mobiel apparaat of een computer) en het verbeteren van de dienstverlening.

Door u verstrekte gegevens worden niet bewaard maar na 7 dagen automatisch verwijderd (vernietigd) op de gebruikte beveiligde server. Pro-deo.com maakt daarbij slechts gebruik van een server binnen de EU.

Pro-deo.com heeft met leveranciers en derden die zorg dragen voor de eerdergenoemde maatregelen verwerkersovereenkomsten. U kunt daarbij denken aan het hostingbedrijf voor de website en aan verschaffers van telecomdiensten (voor bijvoorbeeld telefonisch contact naar aanleiding van uw vraag of zaak).

Links

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Pro-deo.com kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Voorwaarden:

Bij gebruik van het contactformulier bent u akkoord met verstrekking van gegevens aan een aangesloten advocaat. Een van de aangesloten advocaten kan u naar aanleiding van het door u ingevulde contactformulier benaderen op het door u verstrekte telefoonnummer of emailadres. U bent tevens akkoord met de disclaimer op deze website met betrekking tot de aangeboden informatie en de dienstverlenging door de respectievelijke advocaat.

Bij verstrekking van advies of het aannemen door van een zaak door een advocaat zijn diens algemene voorwaarden en/of opdrachtbevestiging van toepassing. Pro-deo.com aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid met betrekking tot de dienstverlening van een aangesloten advocaat, en controleert niet de juistheid van de door u verstrekte gegevens. Pro-deo.com aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke onduidelijkheden in communicatie. U dient zelf te rekenen met eventuele juridische termijnen en neemt deze in acht, en pro-deo.com noch de aangesloten advocaten zijn hiervoor aansprakelijk. U bent daarmee bekend en akkoord.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen aangaande dit privacy statement van www.pro-deo.com, dan kunt u deze richten aan: info @dklegal.nl.

Aanpassen privacy statement

Pro-deo.com behoudt zich het recht voor dit pricvacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid.