Pro deo (gratis) advocaat bij bijstandsproblemen

Uitkering gestopt of geweigerd? Boete bijstand ontvangen?

Is aan u een bijstandsuitkering geweigerd, of heeft u een terugvordering ontvangen? Wordt u verdacht van bijstandsfraude? Dan doet u er goed aan om een (pro deo) advocaat met kennis van bijstandszaken (Participatiewet) te raadplegen. Een ervaren pro deo advocaat kan u bijstaan bij een procedure tegen beeindiging of terugvordering van de uitkering, maar ook bij een eventuele strafzaak na terugvordering. Hoewel er meestal sprake is van een enkele verdenking - bijvoorbeeld samenwonen - zijn er vaak verschillende procedures nodig om uw rechten zeker te stellen. In gevallen van verdenking van het voeren van een gezamenlijke huishouding met een ander kan ook iemand die niet zelf een uitkering heeft ontvangen met een terugvordering worden geconfronteerd, of met een strafrechtelijk onderzoek.


Let op, in veel gevallen is het mogelijk om een spoedprocedure te starten als u niet meer over voldoende inkomen beschikt om zelf in het levensonderhoud te voorzien. U hoeft dus niet eerst de uitkomst van een bezwaarprocedure af te wachten. In veel gevallen duurt de behandeling van een bezwaarzaak namelijke enkele maanden (tot 18 weken nadat de bezwaartermijn is verlopen).

Heeft u een boete ontvangen, of wordt uw uitkering gekort? Ook dan is juridische bijstand mogelijk. In veel gevallen wordt een belanghebbende verweten niet voldoende inspanningen te hebben verricht, bijvoorbeeld er is onvoldoende gesolliciteerd of bepaald werk is niet geaccepteerd. Een ervaren advocaat kan u hierin bijstaan en de boete of maatregel aanvechten. Advocaten met kennis van bijstandszaken kunnen u behoeden voor valkuilen, zoals samenloop met WSNP (schuldsanering) of andere verplichtingen in verband met bewindvoering of schulden. Met name bij reintegratie en scholingsverplichtingen in de bijstand is specialistische kennis noodzakelijk.

Heeft u een bijstandsprobleem? Gebruik dan het contactformulier voor gratis juridische hulp.