WSNP afgewezen of gestopt? Geen schone lei? Raadpleeg een advocaat!

Als u onder bewind bent gesteld en gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen (WSNP) dan kunt u na verloop van meestal 3 jaar schuldenvrij zijn. Aan u wordt dan een zogenaamde schone lei verklaring verleend, waardoor u schuldenvrij bent (met enkele uitzonderingen).De rechtbank verleent dan bij vonnis een schone lei verklaring.

Niet in alle gevallen verloopt de schuldsanering vlekkeloos. Als uw bewindvoerder vindt dat u niet aan alle verplichtingen voldoet, dan kan hij de rechtbank verzoeken de schuldsanering tussentijds te beeindigen. Dat kan als hij bijvoorbeeld vindt dat u onvoldoende informatie heeft geleverd, u onvoldoende heeft meegewerkt, of dat er te weinig is gedaan om werk te vinden.

Een tussentijdse beeindiging heeft zeer grote financiele gevolgen. U kunt bij beeindiging gedurende 10 jaar worden uitgesloten voor de WSNP. Dat betekent dat u bij grote schulden niet verder komt en daar voor lange tijd aan vast zit.

U moet dus altijd in verweer komen als de rechtbank aangeeft dat uw schuldsanering mogelijk wordt beeindigd. Raadpleeg dan tijdig een advocaat. Een advocaat WSNP kunt u vinden via het contactformulier op deze site.

Een advocaat kan u ook bijstaan als de rechtbank al een uitspraak heeft gedaan, in een hoger beroepsprocedure. U moet wel zeer snel reageren, de termijn voor het indienen van hoger beroep is slechts 8 dagen.Dat geldt ook voor een afwijzing schuldsanering door de rechtbank.