Strafrecht

Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?

Als u terecht moet staan voor een strafbaar feit ontvangt u een dagvaarding om voor het gerecht te verschijnen. In de dagvaarding kunt u lezen welk feit de officier van justitie u ten laste legt. U vindt in de dagvaarding informatie over waar en wanneer de behandeling van uw zaak zal plaatsvinden. 

Op de achterkant van de dagvaarding vindt u informatie over de rechten waarvan u gebruik kunt maken, zoals het recht op een tolk en het recht op rechtsbijstand. Zit u in voorarrest dan geldt een aantal andere regels.

Dagvaarding voor de politierechter

De Politierechter behandelt relatief eenvoudige strafzaken. De politierechter is een rechter die alleen rechtspreekt, er is dus geen sprake van een meervoudige kamer. Een politierechter kan maximaal een jaar gevangenisstraf opleggen, maar ook een taakstraf of een boete. De politierechter doet vrijwel altijd direct na de behandeling van de strafzaak mondeling uitspraak. Is er sprake van een zwaardere verdenking, dan kan uw zaak worden behandeld door meerdere rechters (meervoudige kamer).

Zoals aangegeven blijkt uit de dagvaarding waarvan u wordt verdacht. De dagvaarding is dan ook het uitgangspunt voor uw verdediging. 

U kunt zich als verdachte laten bijstaan door een advocaat. Indien u dat wenst, kunt u contact opnemen via het contactformulier. Een advocaat strafrecht bespreekt met u waarvan u wordt verdacht, en bepaalt vervolgens de strategie in uw zaak. Hierbij zijn niet alleen de processtukken van belang (het dossier dat het Openbaar Ministerie heeft samengesteld over het strafbare feit), maar ook uw persoonlijke omstandigheden. De advocaat bespreekt met u de mogelijkheden van nader onderzoek, zoals getuigenverhoor. 

Wanneer doet de rechter uitspraak?
De rechter geeft aan het einde van de zitting aan wanneer hij uitspraak doet. In kleinere strafzaken doet de rechter doorgaans direct uitspraak. In grotere strafzaken meestal na twee weken. De rechter kan in uw strafzaak verschillende beslissingen nemen. Hij kan u onder meer 
·         vrijspreken
·         ontslaan van alle rechtsvervolging
·         een boete opleggen
·         een gevangenisstraf opleggen
·         een taakstraf opleggen. 

Hoe stel ik hoger beroep in?
Als u veroordeeld bent, kunt u binnen twee weken hoger beroep instellen. Dit kan bij de informatiebalie van de rechtbank. Als u binnen twee weken geen hoger beroep heeft ingesteld, wordt het vonnis definitief. U kunt tegen een vonnis maar één keer in hoger beroep gaan. 

Als u in hoger beroep gaat, wordt uw zaak door het gerechtshof veelal opnieuw behandeld. U ontvangt daarvoor opnieuw een dagvaarding.

U bent onschuldig, totdat het tegendeel is bewezen. Het is echter van groot belang goed voorbereid op een zitting te verschijnen. Bijstand door een deskundige advocaat is daarbij onmisbaar. Heeft u een dagvaarding ontvangen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Zie daarvoor de pagina 'contact'