Advocaat ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing minderjarige kinderen


Ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. Hierbij houden de ouders het gezag over hun kinderen, maar het gezag wordt sterk beperkt.  Redenen voor een ondertoezichtstelling zijn oa:

  • De ouders kunnen de opvoeding en verzorging van het kind niet goed aan.
  • De ouders zijn verslaafd.
  • Een kind of een ouder  komt vaak in aanraking met de politie wegens criminaliteit.
  • Een kind loopt weg.
  • Een kind wordt mishandeld
  • De ouders hebben psychische problemen.

Voordat een ondertoezichstelling kan worden uitgesproken moet volgens de wet sprake zijn van een situatie die een ernstige bedreiging vormt voor de zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid
van het kind. Daarnaast moeten andere, minder ingrijpende, middelen hebben gefaald, of moet het zeer waarschijnlijk zijn dat andere maatregelen zullen falen.  Als in een gezin zulke ernstig opvoedingsproblemen voorkomen dat de ontwikkeling van een kind belemmerd wordt, kan de rechter uw kind onder toezicht stellen. Het kind en de ouders krijgen begeleiding van een gezinsvoogdij-instelling. Een ondertoezichstelling wordt uitgesproken door de rechter, op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of een Officier van Justitie.

Bij belangrijke beslissingen over uw kind moet, als de ondertoezichtstelling is uitgesproken, de gezinsvoogd door u worden ingeschakeld. Ook kan de gezinsvoogd (schriftelijke) aanwijzingen geven die u moet opvolgen.

Niet eens met aanwijzing van de gezinsvoogd

Als u of uw kind van 12 jaar of ouder het niet eens is met een aanwijzing van de gezinsvoogd, kunt u of uw kind de kinderrechter verzoeken de aanwijzing vervallen te verklaren. Ook kan enige tijd nadat de aanwijzing is gegeven, aan de gezinsvoogdijinstelling gevraagd worden de aanwijzing als gevolg van gewijzigde omstandigheden in te trekken.

Voorlopige Ots ondertoezichtstelling

Soms loopt een kind acuut gevaar binnen een gezin. Dan moet het kind snel uit huis geplaatst worden en is er geen tijd om te wachten op een onderzoek van de Raad. In dit geval kan de kinderrechter een voorlopige ots uitspreken. De rechter kan tegelijkertijd een gezinsvoogdijinstelling machtigen om het kind uit huis te plaatsen. De rechter moet de ouders en kinderen van 12 jaar en ouder de gelegenheid geven om binnen twee weken na de beslissing alsnog hun mening te geven. Anders is de voorlopige ots niet meer geldig.

Duur voorlopige ots ondertoezichtstelling

De voorlopige ots mag niet langer dan drie maanden duren. In die tijd onderzoekt de Raad de gezinssituatie en schrijft de Raad een rapport. Aan het einde van de voorlopige ots moet de kinderrechter beslissen of hij het kind voor langere tijd onder toezicht zal stellen. Tegen de beslissing tot een voorlopige ots is geen hoger beroep mogelijk. De gevolgen van een voorlopige ots zijn dezelfde als van een gewone ots.

Bent u het niet eens met een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? Neem dan direct contact op via het contactformulier op deze website.