bezwaar ww besluit

WW Uitkering verlaagd, afgewezen of teruggevorderd?


Ook als u werkloos bent maar toch iets bijverdient, kan het UWV uw WW uitkering verlagen of zelfs stopzetten. Dat gebeurt helaas ook als uw inkomensgegevens buiten uw eigen schuld niet juist zijjn verwerkt, of er zaken over het hoofd zijn gezien. Ook is het mogelijk dat u geen recht op een WW-uitkering heeft, aangezien u bijvoorbeeld verwijtbaar werkloos zou zijn. Verder is het mogelijk dat het urenverlies niet juist is bepaald, of dat er verplichtingen zijn opgeledg die niet kloopen met uw situatie.

Als u een probleem ondervindt het met recht op WW uitkering, dan kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. Wij helpen u graag bij uw bezwaarproblemen en bekijken of het UWV besluit anders genomen had kunnen worden. Onze advocaten helpen u graag bij uw verweer, in veel gevallen pro deo.

Klik hier voor het contactformulier .


Snel contact? Bel gratis 0800-2457826.