Pro deo advocaten

Op zoek naar een pro deo (gratis) advocaat? Advocaten voor uw zaak vindt u op www.pro-deo.com

Uitkeringen

Pro deo advocaten houden zich niet alleen bezig met rechtsgebieden als strafrecht en huurrecht, maar kunnen u ook bijstaan bij uitkeringsproblemen. Dit is echter lang niet voor iedereen bekend. Veel mensen met een uitkeringsprobleemdenken ten onrechte dat een procedure zelf moeten voeren. Dit is echter niet het geval. Ook bij dergelijke zaken kan een pro deo advocaat u bijstaan in een bezwaarprocedure of beroepsprocedure.

Voldoet u aan de inkomensgrenzen en voorwaarden(zie daarvoor de pagina 'kosten' op deze site) dan kan een advocaat u tegen een zeer laag bedrag of in sommige gevallen kosteloos bijstaan in onder meer de volgende procedures of geschillen:

- geschil bijstandsuitkering / sociale dienst (ook spoedprocedures)
- geschil wet sociale werkvoorziening (WSW)
- arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO)
- Wet Investeren in Jongeren (wet Wij, ook spoedprocedures)
- WMO problemen (Wet Maatschappelijke ondersteuning)
- weigering WW-uitkering (ook spoedprocedures)
- geschil kinderbijslag(SVB)
- geschil AOW-pensioen (SVB)
- geschil trajectplan of werkleertraject gemeente(voor zowel bijstand, Wet Wij)
- weigering uitkering Ziektewet (Zw, UWV)


maar ook:
- geschil indicatiebesluit CIZ
- geschil indicatie/ bureau  jeugdzorg
- afwijzing aanvraag bijzondere bijstand
-
geschilAlgemene Nabestaandenwet (ANW, SVB) ... en mogelijk andere procedures waarbij u een besluit heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent.
In alle gevallen geldt dat u, als u een besluit heeft ontvangen, snel moet reageren. Een bezwaarschrift of beroepschrift moet meestal binnen zes weken zijn ontvangen. In sommige gevallen geldt echter een kortere termijn (de termijn voor een bezwaarschrift tegen een besluit Ziektewet is bijvoorbeeld slechts 2 weken). Let u dus goed op dat u dit in de gaten houdt. Reageert u niet tijdig, dan komt het besluit van uw gemeente of het bestuursorgaan in rechte vast te staan, en kunt u daar niet meer op terug komen.

Heeft u een besluit ontvangen waar u het niet mee eens bent? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Dit verplicht u tot niets. Een (pro deo) advocaat neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om uw probleem met u te bespreken. Dit gesprek is geheel kosteloos.

Algemene vragen kunnen helaas niet worden beantwoord. Wij vragen daarvoor uw begrip.